Ai o știre? Sună-ne pe TELEFON 0787-894941 sau trimite-ne un mesaj pe WhatsApp!

Prima Chirie se urnește greu. Pentru 900 de lei lunar beneficiarii și angajatorii lor completează un vraf de documente

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Cei care-și doresc să acceseze programul ”Prima chirie” mai au de așteptat cel puțin până la sfârșitul lunii martie 2017. Atunci normele metodologice ale ordonanței care reglementează acordarea banilor de chirie timp de 36 de luni pentru cei care se angajează la peste 50 de kilometri de domiciliu, urmează să intre în vigoare. Acestea se află deocamdată în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Muncii, așa că angajații AJOFM pot oferi informații doar despre condițiile de îndeplinit și documentele care trebuie depuse la dosar.

Directorul AJOFM Bistrița-Năsăud Otilia Râpan recunoaște că sunt foarte mulți cei care solicită detalii despre acest program, și că sunt și destui dezamăgiți : ”Beneficiarii acestui program trebuie să fie fie șomeri, fie persoane aflate în baza noastră de date că sunt în căutarea unui loc de muncă. Char astăzi un medic s-a interesat ce sanse are copilul lui, care s-a întors de la studii din străinătateă sa fie beneficiar. Și a plecat supărat când a aflat că nefiind somer nu este eligibil si deși  s-a angajat din ianuarie, nu este eligibil. Mi-a spus că face memoriu la minister pentru că n -ar fi corectă interpretarea. Programul este însă pentru șomeri sau cei care își caută loc de muncă” spune directorul AJOFM.

Soluție de avarie: cei care nu sunt șomeri, dar nu lucrează se pot înscrie în bazele de date ale AJOFM înainte de a-și completa dosarul

În cel mai bun caz cei care au ofertă de angajare la peste 50 de kilometri și nu sunt șomeri se pot adresa înaintea completării dosarului la AJOFM pentru a fi luați în baza de date și pentru a deveni eligibili pentru Prima Chirie

Prima de relocare, cum se numește oficial ”Prima chirie” acoperă  75% din banii destinați asigurării cheltuielilor pentru locuire (chirie şi utilităţi) în noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu poate depăşi 900 de lei. Important de menţionat este că această primă nu se cumulează cu alte prime de mobilitate prevăzute de lege. Se poate beneficia maxim 36 de luni de plata primei, cu condiția ca veniturile persoanei solicitante sau ale familiei să nu depășească 5000 de le lunar. Contractul de muncă semnat cu angajatorul aflat la peste 50 de kilometri de localitatea de domiciliu nu trebuie să fie mai mic de un an. Nu sunt eligibili nici absolvenții de Medicină/Farmacie în timpul rezidențiatului, dar nici absolvenții instituțiilor de învățământ pe care angajatorii au obligația de a-i angaja.

Bani mulți-documente cât cuprinde: Ce documente au nevoie solicitanții

Solicitantul primei chirii trebuie să depună la sediul AJOFM sau să trimită prin scrisoare recomandată  următoarele documente, după caz :
actul de identitate care să ateste domiciliul persoanei solicitante a primei de relocare şi, după caz, al soţului, soţiei şi copiilor aflaţi în întreţinere ori a altor persoane care împreună cu această constituie o familie în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
actul în baza căruia a fost încadrat în muncă, în copie, sau dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator, pe suport hârtie sau în format electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, cu precizarea locului de muncă unde persoana urmează să îşi desfăşoare activitatea;
  –angajament pentru respectarea art. 764 din lege, conform modelului prevăzut în anexa nr.132, care constituie titlu executoriu, potrivit prevederilor legale; e) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă;
La dosar trebuie depuse și documente semnate de angajator, potrivit normelor de pe site-ul Ministerului Muncii:
  -declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani persoana angajată nu a mai avut raporturi de muncă sau de serviciu cu alţi angajatori la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe personae fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă
declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că pentru persoana respectivă ori familia acesteia se asigură sau nu se asigură locuinţă de serviciu ori se suportă sau nu se suportă cheltuielile aferente din fondurile angajatorului
declaraţie pe propria răspundere a persoanei încadrate în muncă din care să rezulte că autoritatea publică locală sau centrală asigură sau nu asigură locuinţă de serviciu ori suportă sau nu suportă cheltuielile aferente din fonduri publice persoanei respective ori familiei acesteia, precum şi că persoana solicitantă ori soţul, soţia acesteia, copii aflaţi în întreţinere sau orice altă persoană care împreună cu aceasta constituie o familie în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, nu deţin în proprietate sau coproprietate o altă locuinţă în localitatea în care persoana îşi schimbă domiciliul sau îşi stabileşte reşedinţa ori în localităţile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncii
declaraţie pe propria răspundere a absolvenţilor licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie din care să rezulte că la data solicitării primei de relocare prevăzută la art. 762 din lege nu au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi în condiţiile legii, după caz
-) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului absolvenţilor instituţiilor de învăţământ din care să rezulte că nu are obligaţia, potrivit legii, de a angaja persoana din această categorie, după caz;
certificatul de căsătorie şi, după caz certificatele de naştere ale copiilor sau documentele care atestă situaţia juridică a copiilor faţă de reprezentantul legal, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului;
actele prevăzute de lege în cazul familiilor monoparentale, prin care se face dovada privind componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului;
-contractul de închiriere înregistrat, conform prevederilor legale, la organul fiscal competent, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului;
  –declaraţie pe propria răspundere privind membrii familiei şi veniturile nete care le realizează persoana singură sau împreună cu familia, pe fiecare persoană, după caz, din veniturile prevăzute la art. 463 alin.(3) pe fiecare categorie de venit net care se realizează după caz, în luna anterioară lunii în care se depune cererea şi documentele care o însoţesc pentru solicitarea primei de relocare, însoţită de copie de pe extrasul de cont, adeverinţa, talon de plată sau orice alt înscris ori document prin care se atestă venitul net respectiv ce se realizează de beneficiarul acestuia. În situaţia veniturilor care se realizează din cedarea folosinţei bunurilor se anexează contractul de închiriere, înregistrat la organul fiscal competent;

adeverinţa emisă de angajator pe suport hârtie sau în format electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, că este încadrat în muncă şi care atestă venitul net din salarii şi asimilate salariilor realizat sau care se realizează de persoana încadrată solicitantă a primei de relocare, în situaţia în care aceste informaţii nu sunt evidenţiate expres în cuprinsul documentelor prevăzute la lit. c). Documentele prevăzute se pot depune personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail.

Share.

About Author

2 comentarii

  1. francesca în

    ADICA SOMER INSEAMNA CEVA, SI PERSOANA AFLATA IN CAUTAREA UNUI LOC DE MUNCA INSEAMNA ALTCEVA? nU CUMVA IN LEGE SCRIE CA SOMERUL ESTE PERSOANA AFLATA IN CAUTAREA UNUI LOC DE MUNCA SI INREGISTRAT IN BAZA DE DATE???Sa intelegem ca somerii nu sunt in baza de date? atentie la exprimare profesionistilor!!!!!! adevarul cu unii dau niste explicatii la lege…..de te doare capu.

Lasă un comentariu