Ai o știre? Sună-ne pe TELEFON 0787-894941 sau trimite-ne un mesaj pe WhatsApp!

Galeria Concentric prezintă: Octava Astrală a Inimii-expoziție Doina Mihăilescu

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Galeria Concentric  vă invită în 14 februarie 2018, de la ora 18,00  la primul vernisaj din acest an, o expoziție de pictură, grafică și desen a DOINEI MIHĂILESCU, artist consacrat, protagonistă a peste 30 de expoziții personale în țară și străinătate.

Octava astrală a Inimii, este numele expoziției sub care  Galeria de Artă  CONCENTRIC și amfitronul evenimentului, Marin Ecedi vă invită la ”întâlnirea cu un artist pe deplin format și al cărui demers artistic se ordonează în miezul unei episteme care vrea să dezvăluie o realitate mito-archeo-utopică”.

Artista- dezvăluie curatorul expoziției Mircea Oliv- este cunoscută ca un  pictor liturgic. Imaginarul care rezultă din abordările  ei poartă marca artistului care își face singur canonul, dar care își acordă totodată o binecuvenită doză de libertate. Deasemeni, un deplin potențial de verticalitate se regăsește din nou în lucrările de acum care îi îngăduie o exprimare creativă de sine într-un cod afectiv specific valorilor estetice ale modernității. Iată de ce, într-o lume dominată încă de nihilismul creștin al cărnii, ea ne propune o filozofie a luminilor senzuale. Expoziția anunță un eros solar și lejer, libertar și jubilatoriu care se construiește luându-și ca temelie valorile de: blândețe, tandrețe, solicitudine, dăruire, împărtășire, mărinimie, altruism, atenție, eleganță. Inspirate din binecunoscutul text al Cîntării Cîntărilor, desenele, grafica și pictura expuse acum la Galeria de Artă CONCENTRIC ne dezvăluie misterul și tainele unui trup îndrăgostit, arătând splendorile unui corp complice cu natura. În fiecare din lucrări se poate vedea cum artista instituie o politețe și o curtoazie a corpurilor care se lasă cuprinse de voluptatea senzuală a sufletului material spre a elibera trupul de feluritele lui servituți. Întregul ciclu de lucrări lasă să se distingă un mecanism al dorinței fără a deveni nicidecum un discurs al plăcerii. Pentru artistă, frumusețea conține un element de iubire și, deasemeni,  unul noetic.

Expoziția  OCTAVA ASTRALĂ A INIMII poate, fără prea mare efort, să se dezvăluie ca  o iconosferă care conține locuri creative deschise unei pluralități de interpretări. Locul poetic al acestei imnografii a iubirii este, cu sprijinul limbajejor alegorice și simbolice care smulg cosmosul din neinteligibilitatea lui inițială, locul care redesenează contururile unei memorii  care propune o întîlnire a legăturii nupțiale cu erosul solar  paradisiac pentru a institui un timp al așteptării.

Metafora nupțială a poemului biblic împreună cu erotica solară, ludică și jubilatorie, trebuie înțelese și dintr-o perspectivă mistică și ascetică pe care ți-o dă o privire simbolică prilejuită de feluritele modalități ale întîlnirii și contemplării. Privirea aruncată asupra iubirii se duce dincolo de imediatul lumii și poate chiar dincolo de frumusețea chemării. La un artist autentic esența și forma nu pot fi despărțite. Forma este esența devenită vizibilă iar esența este adîncimea formei.

De două decenii artista lucrează în atelier și expune constant lucrări care aparțin unor serii și cicluri care configurează ierarhii ale conținuturilor și ale formei care sunt: Stîlpnici, Iov, Maria Egipteanca, Pustia, Arca, Îngerul Învierii, Mormîntul Gol, etc. Acum ne invită să privim împreună cum deasupra omului se boltește spațiul sacru și iubirea în același timp infinit.

 

Doina Mihăilescu este membru al Asociației Uniunii Artiștilor Plastici din Bistrița. Ea trăiește și muncește la Timișoara.

Este profesor universitar doctor la Universitatea de Vest, Facultatea da Artă – restaurator și autor de studii despre artele vizuale. Muncește pe diferite șantiere de restaurare. Are calitatea de expert în evaluarea și restaurarea picturii pe lemn. A întreprins multe stagii de documentare în străinătate.

Este protagonista a peste treizeci de expoziții personale în România și în Germania, Italia, Spania, Franța, Polonia, Ungaria, Iugoslavia, etc.

Este laureată, din 2016,  a premiului pentru Artă Religioasă acordat de  Uniunea Artiștilor Plastici din Romania.

Share.

About Author

Lasă un comentariu