Ai o știre? Sună-ne pe TELEFON 0787-894941 sau trimite-ne un mesaj pe WhatsApp!

Rezultatele unui proiect cu fonduri UE menit să combată marginalizarea într-o comunitate cu 800 de persoane din Bistrița-Bârgăului făcute publice astăzi

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

 Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bârgău-Călimani, în parteneriat cu  UAT Comuna Bistrița Birgaului, Scoala Gimnaziala Nr. 1 Bistrita Birgaului, Asociatia Interetnica Dumitrita și Asociatia de Dezvoltare EQ,  anunta organizarea Conferintei de finalizare a proiectului POCU/140/4.2/11459 „Investiția în Oameni = Viitorul Comunei Bistrița Bîrgăului”, co-finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul Specific 4.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non romă), prin implementarea de măsuri integrate, anunță:

Conferința de închidere a proiectului  are loc  în data de 26.10.2021, ora 13:00 si se va desfasura in   on-line. Evenimentul are drept scop, promovarea activitatilor derulate si a rezultatelor obtinute prin implementarea proiectului.

Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea gradului de incluziune socială a 772 locuitori din comunitatea marginalizată din  Bistrița Birgaului, judetul Bistrita Nasaud, prin implementarea unor masuri integrate în domeniile educației, ocupării, socio-medical, al locuirii și siguranței locative în scopul reducerii gradului de sărăcie și marginalizare, a abandonului scolar, faciltarea incluziunii sociale si a accesului la piata muncii, cresterea standarului de viata a beneficiarilor.

Proiectul are o valoarea de 20.438.092,20 lei, cu o  valoare a cofinantarii de 132.991,54 lei.

Proiectul a livrat, potrivit FADRZ  in comunitatea vizata din Bistrita Birgaului un ansamblu de activitati si servicii integrate, prin care s-a asigurat accesul si implicarea grupurilor marginalizate din comunitate: elevi, persoane varstnice, persoane adulte fara loc de munca etc. în activitățile proiectului, participarea la acțiuni de suport, servicii și asistență specializată precum: activități educative și de suport pentru elevii din comunitate,  calificarea, consilierea profesională personalizata și medierea/plasarea pe piața muncii a beneficiarilor din GT, consultanță și asistență în vederea inițierii unei afaceri pentru persoanele din comunitatea marginalizată, subvenționarea afacerilor (acordarea de granturi) și asigurarea serviciilor de suport pentru dezvoltarea și promovarea acestora, înființarea de servicii socio-medicale (înființarea și dezvoltarea unui Centru comunitar integrat, a unui serviciu socio-medical de îngrijire la domiciliu, servicii logopedice), analize medicale, asistență juridică și cadastrală pentru reglementarea de acte, îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru beneficiarii din 3 blocuri de locuințe și alte acțiuni și activități care au avut ca scop rezolvarea problemelor comunității, incluziunea socială a beneficiarilor și creșterea standardului lor de viață, reducerea riscului de marginalizare și excluziune socială a acestora, inclusiv reducerea riscului de abandon școlar pentru elevii incluși in activitățile proiectului.

 Grupul țintă implicat în activitatile proiectului a fost de 824 de persoane (depășindu-se indicatorul asumat inițial de 772 de persoane), apartinand grupurilor sociale dezavantajate, aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata din Comuna Bistrita-Bîrgaului.

 Principalele rezultate ale implementarii proiectului sunt:

 • 110 elevi din grupul tinta beneficiare ale programelor pentru cresterea accesului si participarii la educatie, respectiv participante la programul « Scoala dupa Scoala», pe parcursul perioadei de implementare, acordarea de premii si subventii pentru participarea si implicarea elevilor in activitatile de educatie si consiliere scolara, din care elevii si-au putut achizitiona inclusiv tabletele inclusiv pentru achizitia de tablete;
 • 60 de elevi au beneficiat de activitati non-formale in cadrul Cercului Tematic TIC;
 • 98 de beneficiari ai serviciilor de consiliere scolara si mentorat;
 • 496 persoane din grupul tinta al proiectului au beneficiat de programele pentru facilitarea accesului şi mentinerea pe piaţa muncii: consiliere profesionala, formare profesionala, mediere si facilitare a accesului pe piata muncii, dintre care 493 de beneficiari au obtinut o calificare in meseriile: ingrijitor batrani la domiciliu”, „bucatar”, „zidar, pietrar, tencuitor”, ”lucrator in structuri pentru constructii”, „slefuitor metale”, „tamplar manual”  si “lucrator in comert“, toti beneficiind de subventii pentru urmarea cursurilor, masa gratuita, suport de curs si consumabile necesare pentru participarea la cursuri.
 • 174 Persoane din comunitatea marginalizata au un loc de muncă la sfarsitul proiectului, inclusiv persoanele care care desfasoara o activitate independenta, respectiv si-au infiintat o afacere pe parcursul derularii proectului.
 • 28 locuri de munca au fost subventionate, angajatorii beneficiarilor din grupul tinta al proiectului au putut benefica de subventii in cuantum de 900 lei/luna pentru o perioada de maxim 12 luni de zile pe perioada implementarii proiectului pentru beneficarii proiectului pe care i-au angajat ;
 • 140 persoane beneficiare ale masurilor de formare si dobandire de competente in vederea sustinerii dezvoltarii antreprenoriatului/ ocuparii pe cont propriu, 128 de persoane au absolvit cursul si au beneficiat de serviciile de consiliere si asistenta pentru dezvoltarea propriei afaceri.
 • 16 subventii (micro-granturi) in valoare de 111.500 lei, acordate pentru ocuparea pe cont propriu persoanelor aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate, respectiv dezoltarea unei afaceri ;
 • 16 afaceri dezvoltate de catre membrii comunitatii din Bistrita Birgaului, in domenii ca servicii de alimentatie publica, constructii, procesare fructe de padure, servicii de publicitate, confectionare boltari, cosmetica medicala etc. si din comunitatea marginalizata vor desfăşura o activitate independenta, beneficiind de asistenta si sprijin gratuit pentru dezvoltarea afacerii timp de 18
 • Peste 780 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitatea marginalizata beneficiare ale serviciilor socio-medicale dezvoltate in cadrul proiectului ;
 • Infiintarea unui Centru comunitar integrat înființat în cadrul proiectului pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizata care a dezvoltat servicii socio-medicale: servicii medicale si sociale- consultatii medicale gratuite, recoltarea de probe pentru analize medicale si realizarea gratuita a analizelor medicale, interpretarea acestora – s-au realizat 481 seturi de analize medicale prin deplasarea Laboratorului autorizat de analize medicale « Dorna Medical », in comunitate;
 • Infiintarea unui serviciu de îngrijiri la domiciliu – 25 de persoane varstnice din comunitatea marginalizata au beneficiat de serviciile gratuite a unei echipe multidisciplinare(medic, asistent medical, ingrijitor la domiciliu, asistent social).
 • Infiintarea unui serviciu de logopedie – 49 de elevi, beneficiari ai serviciilor logopedice
 • 34 de persoane/cazuri aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitatea marginalizata, beneficiare ale programului de asistenta juridica si reglementari de acte pentru care s-au intocmit dosare cadastrale in vederea reglementarii actelor de locuire/proprietate;.
 • 62 persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitatea marginalizata si familiile lor, beneficiare ale masurilor de imbunatatire a conditiilor de locuit (3 blocuri reabilitate, isolate termic, acoperisuri reparate etc), respectiv locatarii a 40 de apartamente beneficiaza de conditii de imbunatatire a conditiilor de locuit.

 

 

 

 

                                                                                                                               

 

 

Share.

Lasă un comentariu