reglementări simplificate la schimbarea categoriei de folosință a terenurilor agricole