Ai o știre? Sună-ne pe TELEFON 0787-894941 sau trimite-ne un mesaj pe WhatsApp!

Noul ministrul al agriculturii vrea să modifice ordonanța plăților 3/2015. Bistrița Express a analizat ce se schimbă în textul legislativ adoptat acum un an

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Una dintre primele decizii ale ministrului Petru Daea a fost schimbarea ordonanței prin care se fac plățile pentru fermierii activi. Proiectul noii reglementări a fost postat în 17 ianuarie pe site-ul MADR și e în dezbatere publică.

Interesant este că Daea a participat ca deputat în comisia de agricultură la modificarea textului ordonanței date de Guvernul Ponta, în condițiile în care grupul parlamentar din care a făcut parte (PSD) a avut majoritate în respectiva comisie. Acum ca ministru vrea să modifice tot prin ordonanță legea care o aproba pe precedenta 104/2015, și la care a lucrat și pe care a votat-o.

Pentru că noua reglementare modifică criterii și condiții pentru acordarea plăților pentru fermieri  Bistrița Express a analizat ce modificări aduce ordonanța lui Daea, majoritatea de nuanță sau de redefinire foarte minuțioasă a unor termeni și vă pune în paralel noua propunere cu textul reglementării în vigoare.

Ordonanța despică firul în patru și pe alocuri detaliază interminabil

 Transferul exploatației suferă modificări de la OG 3/2015 la legea 104/2015 și la Ordonanța Daea. Astfel la articolul  2, alineatul (1) litera p) apărute în legea votată și de Daea se modifică : ”transferul unei exploataţii înseamnă vânzarea sau arendarea sau orice alt tip de tranzacţie similară care are drept obiect unităţile de producţie în cauză” (textul în vigoare: transferul unei exploataţii înseamnă vânzarea, arendarea, moştenirea sau orice alt transfer definitiv care are drept obiect unităţile de producţie în cauză.)

 Și litera s, care se referă la definiția zonelor cu strat vegetal se modifică:”zonele acoperite cu strat vegetal reprezintă suprafețe arabile cultivate cu un amestec de specii de cultură, considerate culturi secundare, care nu participă la calculul diversificării culturilor şi care asigură acoperirea solului având rolul de a absorbi azotul rezidual. Lista amestecurilor de specii de cultură pentru stratul vegetal, perioada de însâmânțare și data după care este permisă distrugerea mecanică astratului vegetal se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii ” . Legea în vigoare dă o definiție mai restrânsă:  ”zone cu strat vegetal reprezinta suprafete arabile cultivate cu specii considerate culturi secundare, care participa la calculul diversificarii culturilor si care asigura acoperirea solului pe timpul iernii, pana la data de 1 martie. Speciile considerate culturi secundare vor fi stabilite prin ordinul autoritatii publice centrale care răspunde de agricultura, de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

Modificarea ar fi justificată de o mai bună flexibilitate în stabilirea datei după care este permisă distrugerea mecanică a stratului vegetal, adică fără limitarea la 1 martie a acestei operații.

Ce e nou cu fermierul activ? Mai nimic, dar ne place să o spunem în multe cuvinte

Șase aliniate din articolul 6 care definesc fermierul activ suferă modificări, zice justificarea OG-ului Daea, ” pentru claritate si informarea corectă a fermierilor, privind cuantumul plăților directe calculate” . În realitate e pretext pentru explicații interminabile.

Art. 6.(1) Fermierul care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăți directe, calculate conform art. 12 din Regulamentul delegat (UE) nr. 39/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr.1.307/2013al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrulpoliticii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul enţionat, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul nr. 639/2014, care nu au depăşit cuantumul de 5.000 euro şi care desfăşoară cel puţin o activitate agricolă minimă în cadrul exploataţiei sale, definită potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c), d) şi e), este fermier activ şi poate beneficia de plăţi directe.

 Așa arată legea în vigoare: ”Fermierul care în anul anterior de plată a beneficiat de plăţi directe care nu au depăşit cuantumul de 5.000 euro şi care desfăşoară cel puţin o activitate agricolă minimă în cadrul exploataţiei sale, definită potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c), este fermier activ şi poate beneficia de plăţi directe”.

De trei ori mai multe cuvinte care în esență spun același lucru: că e fermier activ cel care cu un an înaintea plății nu a depăşit cuantumul de 5.000 euro şi care desfăşoară cel puţin o activitate agricolă minimă în cadrul exploataţiei sale .

al 3. Noul OG Fermierii persoane fizice care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăţi directe calculate conform art. 12 din Regulamentulnr. 639/2014, care depăşesc cuantumul de 5.000 euro şi care nu se inregistrează potrivit prevederilor de la alin. (2) trebuie să furnizeze documente din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la alin. (5) lit. a) sau b)

Legea în vigoare:  ”Fermierii persoane fizice care în anul anterior de plată au beneficiat de plăţi directe care depăşesc cuantumul de 5.000 euro şi care nu se înregistrează potrivit prevederilor de la alin. (2) trebuie să furnizeze documente din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la alin. (5) lit. a) sau b).”

Al. 4. Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane juridice care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăţi directe calculate conform art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014 care depăşesc cuantumul de 5.000 sunt înregistraţi la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu activitate agricolă. În cazul în care nu reiese activitatea agricolă, trebuie să furnizeze documente din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la alin. (5)lit. a) sa

Legea 104 spune (modificarea a fost operată în comisieJ
“(4) Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane juridice care in anul anterior de plata au beneficiat de plati directe care depasesc cuantumul de 5.000 euro sunt inregistrati la Oficiul National al Registrului Comertului cu activitate agricola. In cazul in care nu reiese activitatea agricola, trebuie sa furnizeze documente din care sa rezulte indeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la alin. (5) lit. a) sau b).

Toate celelalte aliniate sunt nemodificate cu excepția trimiterii la regulamentul European

Al 7, art 6  OG DAEA: ”În sensul alin. (5) pentru persoanele juridice și în cazul fermierilor prevăzuţi la alin. (3), dovezile verificabile sunt documente din care să reiasă veniturile totale şi veniturile obţinute din activităţile agricole și activități neagricole, care se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale”.

Reglementare în vigoare : ”În sensul alin. (5), dovezile verificabile pentru persoanele juridice sunt reprezentate de situaţiile financiare anuale însoţite de formularul “Date informative”, respectiv, raportările contabile anuale, depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi de alte documente din care să reiasă veniturile totale şi veniturile obţinute din activităţile agricole, care se prevăd prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale”.

Modificarea alin. (7) al art. 6, necesară în vederea simplificării numărului de formulare pe care fermierul trebuie să le prezinte la APIA pentru dovedirea calității de fermier activ;

 

 

 

Share.

About Author

Lasă un comentariu