Ai o știre? Sună-ne pe TELEFON 0787-894941 sau trimite-ne un mesaj pe WhatsApp!

Sunt scoase la licitație noi parcele în Parcul Industrial Bistrița Sud

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

                                                                  ANUNȚ

privind organizarea celei de-a șasea licitații publice în vederea atribuirii în folosință a parcelelor disponibile în perimetrul parcului industrial Bistrița Sud

În conformitate cu prevederile Legii 215/2001 republicată a administrației publice locale, ale Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale și în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bistrița nr. 157 din 26.11.2015 privind mandatarea societății Business Park Bistrița Sud SRL, în calitate de Societate-administrator a Parcului Industrial, în vederea concesionării sau vânzării terenului aflat în perimetrul Parcului Industrial situat în Municipiul Bistrița, localitatea componentă Sărata,

Societatea Business Park Bistrița Sud SRL., cu sediul în Bistrița, strada N. Titulescu Nr.6, în calitate de Administrator al Parcului Industrial Bistrița Sud, organizează în perioada 01 MAI – 31 MAI 2017 o LICITAȚIE PUBLICĂ deschisă în vederea cesionării temporare și cu titlu oneros a dreptului de folosință și de exploatare asupra parcelelor disponibile în perimetrul Parcului Industrial Bistrița Sud, situat în Municipiul Bistrița, localitatea componentă Sărata.

Destinația parcelelor o reprezintă construcția de hale/clădiri pentru ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE ȘI/SAU SERVICII.

Durata maximă a cesiunii dreptului de folosință asupra parcelelor (unităților) este de 49 (patruzecișinouă) ani, începând de la data semnării Contractului de administrare și de prestări servicii conexe.

Depunerea ofertelor se va face în perioada 01 MAI – 31 MAI 2017, care reprezintă ultima zi de depunere a ofertelor, la următoarea adresă: Societatea Business Park Bistrița Sud SRL., cu sediul în Bistrița, strada N. Titulescu Nr.6.

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților și a Comisiei de Evaluare și Selecție a Ofertelor, în data de 31 MAI, la ora 14,00 la sediul Societății Business Park Bistrița Sud SRL, cu sediul în Bistrița, strada N. Titulescu Nr.6.

Relațiile suplimentare pot fi obținute la sediul Business Park Bistrița Sud SRL, la numerele de telefon/fax: 0752/043404, 0263/237920 sau la adresa de e-mail: office@bizpark.ro, persoane de contact dl. Iulius Dumitru sau dl. Radu Harpa. Solicitarea informațiilor suplimentare referitoare la documentația de licitație și la condițiile de participare la procedură va fi adresată în scris Societății Administrator, pe adresa de email: office@bizpark.ro.

Puteți descărca documentația pentru licitație accesând următorul link – http://www.bizpark.ro/category/uncategorized/

Societatea Business Park Bistrița Sud SRL

Prin Administrator,

Iulius Dumitru

 

Share.

About Author

Lasă un comentariu