Ai o știre? Sună-ne pe TELEFON 0787-894941 sau trimite-ne un mesaj pe WhatsApp!

Se caută urgent un economist la Direcția pentru Cultură și Patrimoniu. Job-ul se adresează funcționarilor publici

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ANUNȚ

Privind ocuparea prin transfer la cerere pentru funcția publică de execuție în cadrul Direcției Județene pentru Cultură Bistrița – Năsăud în luna martie 2018

În conformitate cu prevederile Art.148 și Art.149, alin.(1)-(5) din Hotărârea Guvernului Nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare (modifcat cu H.G. 761/11.10.2017), coroborate cu cele ale Art.90 alin.(5) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (2), cu modificările și completările ulterioare:

Direcția Județeană Pentru Cultură Bistrița- Năsăud, anunță ocuparea prin transfer la cerere a funcției publice de execuție de Consilier, grad profesional superior în cadrul Compartimentul Financiar, contabilitate, salarizare, administrativ, achiziții publice.

Condițiile generale pentru ocupare: candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la Art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (2), cu modificarile și completările ulterioare;

Condiții specifice pentru ocupare:

  1. a) Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul științe economice.
  2. b) Condiții minime de vechime : 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
  3. c) Cunoștințe operare calculator : nivel mediu;

Funcționarii publici interesați sunt rugați să depună la secretariatul Direcției Județene Pentru Cultură Bistrița-Năsăud , Strada G-ral. Eremia Grigorescu, Nr.6, în termen de 20 de zile de la data afișării prezentului anunț, (termen 02.03.2018 inclusiv) următoarele documente:

1) Cerere de transfer;

2) Curriculum vitae – tip EUROPASS;

3) Copia actului de identitate;

4) Copii ale diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, perfecționări etc,;

5) Copia carnetului de muncă, după caz, adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor;

6) Copie a actului administrativ din care să reiasă funcția publică ocupată de candidat și instituția angajatoare sau după caz adeverință;

Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către funcționarul din cadrul Compartimentului Resurse Umane.

În situația în care vor fi depuse mai multe cereri de transfer, DJC BN, va organiza un interviu, iar data, locul și ora susținerii acestuia urmând a fi publicate la sediul instituției.

Relații suplimentare:  Secretariat tel. 0263/231505

Director executiv,

Dr. Alexandru UIUIU

Share.

About Author

Lasă un comentariu