Ai o știre? Sună-ne pe TELEFON 0787-894941 sau trimite-ne un mesaj pe WhatsApp!

Bistrița și patru comune din județ care și-au făcut cadastrarea din bugetul propriu își vor recupera banii datorită unui amendament comun al deputaților Diana Morar și Bogdan Ivan

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Municipiul Bistrița și patru comune din județ: Măgura Ilvei, Ilva Mică, Ilva Mare și Lunca Ilvei își vor recupera banii din bugetele proprii cu cadastrarea teritoriului, datorită unor amendamente depuse în comun de deputatul liberal Diana Morar si social-democratul Bogdan Ivan la un  proiect legislativ de modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare, votat de Camera Deputaților precum şi a unei modificări în Legea fondului funciar, admise de Parlament.
”Amendament special pentru cele cinci UAT-uri ale județului Bistrita-Năsăud care și-au realizat din fonduri proprii cadastrarea, iar acum recuperează suma de 9,3 milioane lei la bugetele lor locale prevede că pot face obiectul decontării și sectoarele cadastrale recepționate de către oficiile teritoriale anterior intrării în vigoare a Legii nr. 150/2015 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare, în cadrul contractelor de înregistrare sistematică încheiate de unitățile administrativ-teritoriale în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu Agenția Națională” scrie deputatul Diana Morar pe facebook despre amendamentul înițiat în comun cu deputatul PSD, Bogdan Ivan.
Alte modificările inițiate de deputatul bistrițean  prevăd și că ”Documentele tehnice realizate la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale sau după caz cele realizate la nivel de sectoare cadastrale se afișează, prin grija oficiului teritorial, pentru o perioadă de 60 de zile. Cererile de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului se formulează în termen de 60 de zile de la data afișării și sunt însoțite de documente doveditoare. Comisia de soluționare a cererilor de rectificare, formată din reprezentanți desemnați de primar, reprezentanți mandatați ai executantului lucrării de înregistrare sistematică și reperezentanți desemnați de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, soluționează cererile în perioada de afișare publică, dar nu mai târziu de 60 de zile de la finalizarea perioadei de afișări, conform realității din teren și a unei proceduri stabilite prin regulament, aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenției Naționale”.
Există și alte prevederi în inițiativele depuse de parlamentarul Diana Morar, între care unele care se referă la lucrarile de cadastare blocate din cauza prețului standard practicat, prea mic pentru zone geografice cu relief accidentat: ” Depășirea blocajului in realizarea lucrărilor de cadastrare ale uat-urilor generat de lipsa de atractivitate a ofertei de pret pentru acest tip de servicii care sunt mult mai dificil de realizat in zonele de relief montan, prin creșterea coeficientului, precum și majorarea prețului per coeficient: Agenţia Naţională finanţează lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale într-un cuantum de maximum 84 lei + TVA/carte funciară, carese majorează pentru terenurile situate în extravilan cu coeficienţii aferenţi categoriilor de dificultate ale terenurilor în funcţie de relief prevăzuţi în anexele la Normele de timp pentru operaţiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Naţional de Cartografie, aprobate prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale. Cuantumul de maximum 84 lei + TVA/carte funciară se majorează pentru terenurile situate în intravilanul comunelor cu un coeficient de 2,6, pentru terenurile situate în intravilanul orașelor, municipiilor și reședințelor de județ se majorează cu un coeficient de 3,1, iar pentru terenurile situate în intravilanul localităților din județul Ilfov și București se majorează cu un coeficient de 3,5. Pentru imobilele situate în zonele de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, sumele rezultate ca urmare a majorării cuantumului maximum 84 lei + TVA/carte funciară cu coeficienții aferenţi categoriilor de dificultate ale terenurilor în funcţie de relief în cazul imobilelor situate în extravilan sau cu coeficienții aferenți în cazul imobilelor situate în intravilan se majorează cu un coeficient de 1,4” a mai scris deputatul Diana Morar pe facebook. 
Share.

About Author

Lasă un comentariu