Ai o știre? Sună-ne pe TELEFON 0787-894941 sau trimite-ne un mesaj pe WhatsApp!

ANRE vrea obligativitatea facturarii lunare și eșalonare la plată pentru clienții vulnerabili. Agenția anunță modificari legislative

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Furnizorii de energie  ar putea fi obligați prin lege să factureze lunar serviciile și nu odată la trei luni, cum prevede legislația în vigoare  iar pentru consumatorii vulnerabili sau pentru facturi excesiv de mari să existe obligația eșalonării plății. În plus furnizorii sunt obligați sa treacă pe facturi formula de calcul într-un mod accesibil

Autoritatea Națională de Reglementare în Energie(ANRE) anunță că va promova modificări  la legea energiei electrice, prin care va stabili ca perioada de facturare să fie lunară și propune eșalonări la plata facturilor în cazul în care perioada de facturare este mai lungă sau pentru clienții vulnerabili, potrivit unui comunicat de presă al ANRE.

Perioada de facturare pentru clienții casnici dar și în cazul clienţilor preluaţi de furnizorul de ultimă instanţă ar urma să fie lunară, în condițiile în care legislația actuală precizează că factura pentru energia electrică se emite de către furnizor pentru fiecare perioadă de facturare şi nu poate fi mai mare de 3 luni.

Pentru anumite situații ANRE vrea sa introducă obligativitatea eșalonării, la cererea clientului. Astfel noile propuneri ar fi ca furnizorul să fie obligat să eşaloneze la plată sumele datorate de clientul final, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de facturare pentru care a fost emisă factura.

În plus, pentru clienții vulnerabili, eşalonarea la plată a facturii, la cererea acestora, să se facă pe o perioadă de minim 3 luni sau convenită de părţi.

Se introduce noțiunea de „client activ”

ANRE mai vrea introducerea noţiunii de client activ cu detalierea drepturilor, obligaţiilor, modului de certificare şi de vânzare a energiei electrice produse, regulilor de comercializare a energiei electrice pentru acești clienți etc. Conform ANRE, clientul activ este clientul final care realizează oricare din următoarele activităţi:

  1. a) consumă, stochează, vinde energia electrică produsă în spaţiile pe care le deţine, inclusiv energia produsă de unităţi de producere aparţinând unor terţi, dacă acestea sunt instalate în spaţiile deţinute de clientul final;
    b) participă la programe de flexibilitate sau de eficienţă energetică,

dacă activităţile prevăzute la punctele a) și b) nu reprezintă principala lor activitate comercială sau profesională.

Se introduce contractul cu prețuri dinamice

Noile modificări introduc noţiunea de contract cu preţuri dinamice care trebuie să reflecte variaţia de preţ pe Piața din Ziua Următoare (PZU) şi/sau Piaţa Intra-zilnică de energie electrică (PI), la intervale cel puţin egale cu frecvenţa închiderii pieţei.

Astfel, furnizorul ce are în portofoliu mai mult de 200.000 de clienţi va fi obligat să încheie cu clientul care are montat contor integrat în SMI, contract de furnizare a energiei electrice cu preţuri dinamice, la solicitarea acestuia.

Furnizorii vor avea obligaţia de a publica oferte cu preţuri dinamice pe paginile proprii de internet şi în comparatorul ofertelor tip de furnizare a energiei electrice administrat de ANRE şi să transmită aceste oferte clienţilor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la o solicitare primită în acest sens.

 formula de calcul al preţului de furnizare a energiei electrice trecuta pe factura

ANREc cere ca  formula de calcul al preţului de furnizare a energiei electrice, cu defalcarea componentelor sa apara pe factura.

Contractul de furnizare a energiei electrice încheiat de furnizor cu un client, trebuie să respecte prevederile legislaţiei în vigoare şi să cuprindă, pe lângă elementele prevăzute în mod expres de aceasta, cel puțin următoarele:
a) identitatea, adresa şi datele de contact ale furnizorului;
b) identitatea, adresa şi datele de contact ale clientului;
c) obiectul, data intrării în vigoare şi data de încetare a contractului, precum şi durata contractului, după caz;
d) condițiile de reînnoire și de încetare a contractului și a serviciilor, inclusiv a produselor sau serviciilor oferite în același pachet cu serviciile respective, și a contractului, precum și dacă este posibilă încetarea fără comision a contractului;
e) perioada de facturare;
f) modalităţile şi condiţiile de plată a facturilor de energie electrică;
g) preţul energiei electrice, care include componenta de achiziție a energiei electrice şi componenta de furnizare;
h) tarifele reglementate pentru serviciile de reţea, în vigoare la data încheierii contractului, respectiv tariful pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, tariful pentru serviciul de transport – componenta de extragere a energiei electrice din reţea şi tariful pentru serviciul de sistem;
i) preţul de furnizare a energiei electrice, compus din preţul energiei electrice prevăzut la lit. g) şi tarifele reglementate pentru serviciile de reţea, prevăzute la lit. h);
j) valoarea unitară a impozitelor, comisioanelor, taxelor şi contribuţiilor stabilite prin dispoziţiile legale în vigoare, valabile la data încheierii contractului;
k) preţul final facturat care include preţul de furnizare a energiei electrice prevăzut la lit. i) şi valoarea unitară a impozitelor, comisioanelor, taxelor şi contribuţiilor stabilite prin dispoziţiile legale în vigoare prevăzute la lit. j), valabile la data încheierii contractului;
l) după caz, valoarea componentei fixe, stabilită în lei/lună sau lei/zi şi tarifele altor servicii oferite;
m) penalităţile de întârziere;
n) modalitatea de comunicare a preavizului de către furnizor;
o) modalitatea de transmitere de către client a indexului autocitit;
p) modalitatea de transmitere a facturilor de energie electrică şi a documentelor anexate acesteia/notificărilor/solicitărilor/comunicărilor;
q) modalitatea şi termenul de returnare a sumelor, inclusiv la încetarea contractului de furnizare;
r) compensaţii acordate şi modalitatea de rambursare a acestora, în cazul în care nu sunt îndeplinite nivelurile de calitate a serviciilor prevăzute în contract, inclusiv în cazul facturării inexacte şi realizate cu întârziere; clientul final are dreptul să primească compensaţii pentru nerespectarea de către furnizor a obligaţiilor prevăzute în standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE;
s) orice alte informaţii prevăzute în oferta aleasă de client;
t) modalităţile de iniţiere a procedurilor de soluţionare a litigiilor;
u) mijloacele prin care se pot obţine informaţii actualizate privind toate preţurile/tarifele aplicabile, inclusiv cele pentru mentenanţă, după caz;
v) drepturile şi obligaţiile părţilor contractante, inclusiv cele rezultate din contractul de distribuţie, în cazul în care contractul de distribuţie este încheiat de furnizor, astfel încât clientului să îi fie transmise drepturile şi obligaţiile care îi revin din contractul de distribuţie;
w) dreptul de denunţare unilaterală a contractului de furnizare de către client în condiţiile precizate de actele normative în vigoare;
x) modalitatea de constituire/actualizare/restituire a unei garanţii financiare şi modul de executare a acesteia;
y) condițiile în care clientul are dreptul să primească despăgubiri pentru daune materiale cauzate de OD/furnizor;
z) tipurile de servicii de mentenanţă oferite, dacă este cazul;
aa) informaţii privind drepturile clienţilor, inclusiv privind soluţionarea plângerilor.

 

Share.

Lasă un comentariu